Kontakt

Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP

Knez Mihailova 122

11000 Beograd

Telefon: +381 11 2333 233

E-mail: neko.negde@gmail.com

map